Πρόγραμμα FIGHTSTRESS©

  • Πρόγραμμα FIGHTSTRESS<sup>©</sup>

    Πρόγραμμα FIGHTSTRESS©

    Στο Κέντρο μας εδράζεται το βραβευμένο πρόγραμμα FIGHTSTRESS©. Το πρόγραμμα FIGHTSTRESS© - Εκπαίδευση Διαχείρισης Άγχους, είναι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πιστοποιημένο από…

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ