Σεμινάρια

  • Σεμινάρια

    Σεμινάρια

    Στο χώρο μας οργανώνονται ποικίλα διεπιστημονικά σεμινάρια επιμόρφωσης, ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για άτομα ή μικρές ομάδες με κοινές εμπειρίες και…

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ