Πρόγραμμα FIGHTSTRESS©

Στο Κέντρο μας εδράζεται το βραβευμένο πρόγραμμα FIGHTSTRESS©.

Το πρόγραμμα FIGHTSTRESS© - Εκπαίδευση Διαχείρισης Άγχους, είναι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Διαχείρισης Άγχους (International Stress Management Association - ISMA). Αυτή η βραβευμένη ψυχοεκπαιδευτική σειρά έχει διάρκεια 10 συναντήσεων, έχει σχεδιαστεί βασισμένη στις τελευταίες έρευνες νευρολογίας και ψυχοφυσιολογίας και υπάγεται στα πρότυπα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας  .

Ο πυρήνας αυτής της εκπαίδευσης είναι η εκμάθηση συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών σταδιακού ελέγχου του Στρες της καθημερινότητας. Στόχος του προγράμματος FIGHTSTRESS© είναι η λειτουργικότερη αντιμετώπιση ψυχοπιεστικών καταστάσεων στη καθημερινότητα του ατόμου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα FIGHTSTRESS© μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.fightstress.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.