Ψυχοθεραπεία – Ομαδική

«Μαθαίνοντας ο ένας απ’ τον άλλον»

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία (group therapy) διαφέρει σε σχέση με την ατομική ψυχοθεραπεία ως προς την δομή και το πλαίσιο. Παρόλα αυτά έχει τον ίδιο σκοπό. Να βοηθήσει τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις συναισθηματικές δυσκολίες και να επιτύχουν την προσωπική ολοκλήρωση.

Η ομάδα αποτελεί μια μικρογραφία του κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Μέσα σ’ αυτήν βλέπουμε ότι τα δικά μας προβλήματα και συναισθήματα αφορούν και άλλους ανθρώπους. Μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα μοιραζόμαστε εμπειρίες και συναισθήματα, παρέχουμε και λαμβάνουμε υποστήριξη, νιώθουμε ελπίδα μέσα από την προσωπική βελτίωση και από εκείνη των άλλων μελών.

Οι συνεδρίες ομαδικής θεραπείας πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα, έχουν διάρκεια 2 ώρες και αποτελούνται από 6 έως 8 άτομα.

Η τοποθέτηση σε μια ομάδα γίνεται βάση κοινών προβληματισμών.

Βασίζονται στην αρχή της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού, στη διαφορετικότητα των άλλων και λειτουργούν με συγκεκριμένα όρια και κανόνες που προωθούν την ασφάλεια των μελών, καθώς και την εξέλιξη των δυνατοτήτων τους, μέσα από την αλληλεπίδρασή με τους άλλους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.