Σεμινάρια

Στο χώρο μας οργανώνονται ποικίλα διεπιστημονικά σεμινάρια επιμόρφωσης, ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για άτομα ή μικρές ομάδες με κοινές εμπειρίες και προβληματισμούς. Το εκάστοτε θέμα εξετάζεται θεωρητικά αλλά και πρακτικά, ώστε να μπορούν να δοθούν στους συμμετέχοντες χρήσιμες πληροφορίες και υποστήριξη σε ένα περιβάλλον κατανόησης και ατομικής εξέλιξης.

Επιπλέον, παρέχονται πλήρεις σεμιναριακοί  κύκλοι  σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, που στοχεύουν στην έγκυρη ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις.

Οι συναντήσεις γίνονται είτε δια ζώσης είτε μέσω Skype.

Τα σχόλια είναι κλειστά.