Το πρόγραμμα είχε πολύ ενδιαφέρον. Μέσα από τις συναντήσεις κατάφερα να αναγνωρίσω τα μοτίβα αρνητικής σκέψης και να καταλάβω πως επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά μου. Η εισηγήτρια ήταν πολύ πρόθυμη να μου εξηγήσει οποιαδήποτε απορία. Μέχρι και σήμερα χρησιμοποιώ τις ηχητικές ασκήσεις και με έχουν βοηθήσει πολύ.

Θάνος Κ. (ετών 25),