Θεραπευτική Προσέγγιση

Στο Κέντρο μας, εφαρμόζουμε μια νέα εμπλουτισμένη μορφή του Συστημικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείας που ονομάζεται SANE - System Attachment Narrative Encephalon ®. Σε αυτή τη προσέγγιση, η συστημική ψυχοθεραπεία εμπλουτίζεται με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, τις αρχές της αφηγηματικής ψυχολογίας και τα σύγχρονα ευρήματα στον τομέα των νευροεπιστημών. Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζονται συχνά και αρχές Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας και Συμπεριφορικής Ανάλυσης.

Θεωρία του συναισθηματικού δεσμού

Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού δείχνει πως οι λεπτομέρειες της εμπειρίας των πρώτων σχέσεων στη ζωή μας -από βρεφικής ηλικίας- εσωτερικεύονται ως στοιχεία της προσωπικότητας ή ως «συναισθηματικός τύπος σχέσεων». Έτσι αυτές γίνονται μοντέλο για τις μετέπειτα σχέσεις και αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση προσδοκιών, αντιλήψεων και συμπεριφορών, καθώς και τη βίωση συναισθημάτων σε υπάρχουσες αλλά και νέες σχέσεις.

Αφηγηματική Ψυχολογία

Η σημασία της αφήγησης γίνεται κατανοητή αν σκεφτούμε τον τρόπο που μεταφέρονται οι πληροφορίες από γενιά σε γενιά, μέσω των ιστοριών, αυτού που λέγεται αλλά και αυτού που δεν λέγεται και έχει πολλές φορές μεγάλη σημασία. Ένας θεραπευτής βοηθά το θεραπευόμενο να επαν-αφηγηθεί κομμάτι-κομμάτι την αυτοβιογραφία του. Μέλημα του θεραπευτή είναι να βοηθήσει ώστε οι αλλαγές να διατηρούν τη συνοχή της αφήγησης καθώς εξελίσσεται. Ο θεραπευόμενος μαθαίνει επίσης στα πλαίσια αυτά να αναγνωρίζει διάφορες φωνές που έχει μέσα του (π.χ. την επικριτική, αυστηρή ή έστω μη ενθαρρυντική φωνή του γονιού του, τη ζεστή και ενθαρρυντική φωνή ενός δασκάλου κλπ.) και να δίνει περισσότερο χώρο στις ενθαρρυντικές φωνές, αναγνωρίζοντας τελικά σταδιακά τη δική του φωνή που βασίζεται αποκλειστικά στις δικές τους εμπειρίες.

Ευρήματα νευροεπιστημών

Η Νευροπλαστικότητα, περιγράφει την δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου ν’ αλλάζει τις νοητικές του αναπαραστάσεις, τους τρόπους που διεγείρονται οι νευρικές συνάψεις, να σχηματίζει νέες συνάψεις, νέους νευρώνες και να τροποποιεί τα προηγούμενα νευρωνικά κυκλώματα και δίκτυα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος νους αναπτύσσεται απ’ την αλληλεπίδραση των νευροφυσιολογικών διεργασιών και των διαπροσωπικών σχέσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας η σχέση, η συνομιλία με τον άλλον, αλλάζει τις νευρωνικές οδούς και ενισχύει τις συνάψεις, ιδιαίτερα όταν αυτή η συνομιλία, συμβαίνει μέσα σ’ ένα πλαίσιο συναισθηματικής εγρήγορσης, συντονισμού, ασφάλειας και ισχυρών συναισθηματικών δεσμών, όπως αυτά μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι κώδικες δεοντολογίας των κέντρων ψυχικής υγείας οφείλουν να εναρμονίζονται με τους κώδικες των αντίστοιχων ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών.

Όλες οι δραστηριότητες του Κέντρου Συναισθηματικής Διαχείρισης εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές δεοντολογικές αρχές όπως αυτές αναφέρονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA)

European Family Therapy Association (EFTA).

European Association for Psychotherapy (EAP).