Βραχεία Συμβουλευτική

Η Βραχεία Συμβουλευτική παρέμβαση αφορά ανθρώπους, που τη δεδομένη στιγμή της ζωής τους βιώνουν μια «κρίση» εξαιτίας διαφόρων στρεσογόνων καταστάσεων, όπως π.χ. πένθος, διαζύγιο, προβλήματα στον γάμο, δυσκολίες στη σχέση με τα παιδιά, δυσκολίες στην εργασία ή αντιμετώπιση μιας ασθένειας.

Πρόκειται για μέθοδο, η οποία βοηθά τα άτομα αυτά να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους ζητήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να ανακαλύψουν διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν.

Η Βραχεία Συμβουλευτική παρέμβαση έχει συνήθως πιο συγκεκριμένη εστίαση και διάρκεια ανάλογη του αιτήματος.