Θεραπευτική Προσέγγιση

Στο Κέντρο μας, εφαρμόζουμε μια νέα εμπλουτισμένη μορφή του Συστημικού Μοντέλου Ψυχοθεραπείας που ονομάζεται SANE – System Attachment Narrative Encephalon ®

Σε αυτή τη προσέγγιση, η συστημική ψυχοθεραπεία εμπλουτίζεται με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, τις αρχές της αφηγηματικής ψυχολογίας και τα σύγχρονα ευρήματα στον τομέα των νευροεπιστημών. 

Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζονται συχνά και αρχές Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας και Συμπεριφορικής Βιοαναδραστικής Ανάλυσης.

Δεοντολογικές Αρχές

Οι κώδικες δεοντολογίας των κέντρων ψυχικής υγείας οφείλουν να εναρμονίζονται με τους κώδικες των αντίστοιχων ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών. Το Κέντρο Συναισθηματικής Διαχείρισης είναι ενεργό τακτικό μέλος των ανωτέρω εταιριών και δεσμεύεται στα υψηλότερα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα επαγγελματισμού, εμπιστευτικότητας και διακριτικότητας.

Όλες οι δραστηριότητες του Κέντρου Συναισθηματικής Διαχείρισης εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές δεοντολογικές αρχές όπως αυτές αναφέρονται στους παρακάτω συνδέσμους: