Οικογενειακή Θεραπεία

Στο Κέντρο Συναισθηματικής Διαχείρισης, διαπιστώνουμε ότι είναι συχνά σημαντικό να συνεργαζόμαστε με την οικογένεια για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μελών της.

Στην οικογενειακή θεραπεία υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας. 

Δημιουργείται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον έτσι ώστε κάθε μέλος, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του για τα δυνατά και αδύναμα σημεία της οικογένειας. 

Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε να  αποκατασταθούν οι κατάλληλοι ρόλοι, τα όρια και η υγιής επικοινωνία.

Οι συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας έχουν συχνότητα εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη και διαρκούν 75 λεπτά.