Ομαδική Ψυχοθεραπεία

«Μαθαίνοντας ο ένας απ’ τον άλλον»

Η ομαδική θεραπεία αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας περιόδου ατομικής θεραπείας και  ως εκ τούτου, τα μέλη μιας θεραπευτικής ομάδας είναι εξοικειωμένα με τη θεραπευτική διαδικασία και τους κανόνες που τη διέπουν. 

H λειτουργία των θεραπευτικών ομάδων βασίζεται στην αρχή της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα των άλλων και λειτουργούν με συγκεκριμένα όρια και κανόνες που προωθούν την ασφάλεια των μελών.

Η ομάδα αποτελεί ένα πλαίσιο όπου η επαφή με τους άλλους και το μοίρασμα δυσκολιών ή ανησυχιών, βοηθάει στη καλύτερη κατανόηση της προσωπικής εμπειρίας. Σε μία θεραπευτική ομάδα το άτομο ανακαλύπτει πως δεν είναι μόνο ως προς τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει, τις σκέψεις και τις δυσκολίες που συναντά. Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί αποδεδειγμένα μεγάλη πηγή ανακούφισης, καθώς επέρχεται η συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν υπάρχει ανθρώπινη πράξη ή σκέψη που να μην αγγίζει καθόλου την εμπειρία των άλλων ανθρώπων. 

Μέσα από τη συζήτηση στην ομάδα μοιραζόμαστε εμπειρίες και συναισθήματα, παρέχουμε και λαμβάνουμε υποστήριξη, νιώθουμε ελπίδα μέσα από την βελτίωση όχι μόνο τη προσωπική αλλά και από εκείνη των άλλων μελών. 

Όλοι οι θεραπευτές του Κέντρου μας χρησιμοποιούν μια ολοκληρωμένη ποικιλία ενσυναισθητικών μεθόδων και εξατομικευμένων θεραπευτικών τεχνικών.

Οι συνεδρίες ομαδικής θεραπείας πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα, έχουν διάρκεια 2 ώρες και αποτελούνται συνήθως από 6 έως 9 άτομα.