Πρόγραμμα FIGHTSTRESS©

FightStress Logo

Στο Κέντρο μας εδράζεται το βραβευμένο πρόγραμμα FIGHTSTRESS©.

Το πρόγραμμα FIGHTSTRESS© – Εκπαίδευση Διαχείρισης Άγχους, είναι ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Διαχείρισης Άγχους (International Stress Management Association – ISMA). Η ψυχοεκπαιδευτική αυτή σειρά έχει διάρκεια 10 συναντήσεων και έχει σχεδιαστεί βασισμένη στις τελευταίες έρευνες νευρολογίας και ψυχοφυσιολογίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. 

H μέθοδος του προγράμματος FIGHTSTRESS© βασίζεται στα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της νευρολογίας, ψυχοφυσιολογίας και παρεμφερών επιστημονικών κλάδων. Τα παραπάνω ευρήματα συνδυάζονται με συγκεκριμένες Τεχνικές Συμπεριφοριστικών Μοντέλων Θεραπείας.  

Αυτές έχουν ως σκοπό την αναγνώριση και επεξεργασία των επαναλαμβανόμενων μοτίβων σκέψης, καθώς και την εκμάθηση νέων ιατροκεντρικών τεχνικών νευρομυϊκής χαλάρωσης.

Η μέτρηση του Στρες γίνεται με τη χρήση σύγχρονης εξελιγμένης βιοαπεικονιστικής τεχνολογίας η οποία συνδράμει στην αντικειμενική απεικόνιση της λειτουργίας του εγκεφάλου και του σπλαχνικού συστήματος. Με τη χρήση αυτής, ενισχύονται αδύναμες περιοχές και προάγεται μια πιο λειτουργική αντιμετώπιση στρεσογόνων ερεθισμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα FIGHTSTRESS©  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.fightstress.gr.