Τηλεθεραπεία

To Κέντρο Συναισθηματικής Διαχείρισης λειτουργεί εδώ και χρόνια με επιτυχία την υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Τηλεθεραπείας.
Για την Εξ Αποστάσεως Τηλεθεραπεία χρησιμοποιείται η πλατφόρμα SKYPE.

(Απαραίτητα εργαλεία είναι ένας υπολογιστής ή tablet με σύνδεση στο Internet και η ύπαρξη λογαριασμού Skype.)

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και εύκολα προσβάσιμη σε όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες Εξ Αποστάσεως Τηλεθεραπείας, επικοινωνήστε μαζί μας.